Chcem predať/prenajať

Stretli ste sa už niekedy s tým, že ste prejavili vážny záujem o kúpu konkrétnej nehnuteľnosti a bolo vám oznámené, že niekto ponúkol viac a uprednostnili ho? Aj toto je situácia, ktorá sa pri obchodoch s nehnuteľnosťami deje a treba byť na ňu pripravený.

Zvyšovanie ceny je dôsledkom toho, že na trhu je nedostatočný počet nehnuteľností, dopyt prevyšuje ponuku. Preto sa môže stať, že aj pri nastavení správnej predajnej ceny, nehnuteľnosť osloví viacerých kupujúcich. Tí môžu byť ochotní si za ňu priplatiť a tak nastáva licitácia ceny. Možno si poviete: „Prečo to majiteľ nepredá prvému, kto o nehnuteľnosť prejavil záujem?“ A teraz sa skúste vžiť do kože predávajúceho otázkou: „Predali by ste nehnuteľnosť za pôvodnú sumu, keby ste mohli získať viac peňazí z predaja?“

Chápeme, že mnohých záujemcov o kúpu nehnuteľnosti takéto konanie znepokojí, hlavne ak majú o nehnuteľnosť skutočný záujem a ich finančné limity sú stanovené. Vtedy sa treba zamyslieť, či sú nejaké iné možnosti ako navýšiť cenu. Ak áno, nastáva aukcia, ktorá by mala mať jasné pravidlá.

Ako postupuje realitná kancelária?

  • Musí informovať všetkých záujemcov o stave, že je viacero záujemcov.
  • Ponúkne záujemcom priestor na premyslenie, či chcú cenu licitovať a o koľko.
  • Stanoví termín vyjadrenia s tým, že najvyššia ponuka vyhráva.
  • Záujemcov s nižšími ponukami informuje o vybranom kupujúcom.  

 Mgr. Eleonóra Lukáčová, konateľka realitnej spoločnosti TIP TOP REAL, s.r.o.

Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Spoločnosť TIP TOP REAL, s.r.o. bola založená v roku 2018 v Bratislave na základe 6-ročných skúseností z oblasti predaja a prenájmu nehnuteľností.
Sústredíme sa na to, v čom sme NAJLEPŠÍ a každý prípad nás posúva vpred.

Základom nášho úspechu je SPOKOJNOSŤ KAŽDÉHO KLIENTA, ktorý je pre nás garantom pre ďalších potenciálnych spokojných klientov.

Pri právnom servise dbáme na BEZPEČNÚ REALIZÁCIU KAŽDEJ OBCHODNEJ TRANSAKCIE, aby bola každá zmluvná strana chránená.

Spoločnosť TIP TOP REAL, s.r.o. je členom Združenia realitných kancelárií Slovenska.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Dotknutá osoba v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZoOOÚ“) potvrdzuje správnosť a aktuálnosť svojich osobných údajov uvedených v kontaktom formulári. Dotknutá osoba týmto čestne vyhlasuje, že udeľuje prevádzkovateľovi svoj výslovný, slobodný, vážny a bezvýhradný súhlas so spracúvaním jej osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, telefonický kontakt, e-mailová adresa na účel kontaktovania dotknutej osoby ako záujemcu o spoluprácu v informačnom systéme sprostredkovateľa ,,klienti“ počas doby 180 dní od udelenia tohto súhlasu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať tento súhlas so spracovaním osobných údajov rovnakým spôsobom, akým ho udelila. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Práva dotknutej osoby vymedzujú najmä §§ 19 – 30 ZoOOÚ. Práva a povinnosti sprostredkovateľa, ako prevádzkovateľa, vymedzujú najmä §§ 31 – 46 ZoOOÚ. Dotknutá osoba potvrdzuje, že sprostredkovateľ splnil svoju oznamovaciu povinnosť v rozsahu požadovanom ZoOOÚ. Dotknutá osoba berie na vedomie, že na zabezpečenie toho, že spracúvanie jej osobných údajov sa vykonáva v súlade so ZoOOÚ sprostredkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov. Sprostredkovateľ bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi.